0% končano

NAŠ ODNOS DO HRANE MED PANDEMIJO COVID-19

Vprašalnik pred vami je del mednarodne raziskave, ki se izvaja v več Evropskih državah hkrati z namenom preučitve različnih vidikov vašega odnosa do hrane med pandemijo Covid-19. Vaše sodelovanje v raziskavi je izredno pomembno in nam bo pomagalo razumeti kako lahko dolgoročno izboljšamo prehransko preskrbljenost, ki ima v naših življenjih pomembno vlogo.

Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo približno 10-15 minut vašega časa.

Nekatera vprašanja v vprašalniku se nanašajo na vas osebno, nekatera pa na vaše gospodinjstvo kot celoto. Kjer se vprašanja nanašajo na gospodinjstvo, odgovarjajte v imenu vseh članov vašega gospodinjstva, oziroma vseh s katerimi skupaj nakupujete, uživate in pripravljate hrano in ne zgolj za vas osebno. Če na katero takšno vprašanje (za gospodinjstvo) ne znate odgovoriti, za odgovor prosimo povprašajte člana vašega gospodinjstva, ki odgovor pozna. Če ne znate odgovoriti na katero vprašanje, ki se nanaša na vas osebno, izberite odgovor, ki se vam zdi najbolj verjeten.

Opombe in pojasnila:

  • Rezultati raziskave bodo uporabljeni izključno za raziskovalne namene in so lahko s tem namenom tudi objavljeni.
  • Vsi rezultati bodo tekom celotne raziskave obravnavani z visoko stopnjo anonimnosti in zaupnosti.
  • V poročilih bodo podatki predstavljeni le v agregirani obliki na podlagi statističnih analiz in brez osebnih podatkov.
  • Vprašalnik je v celoti v skladu z EU GDPR uredbo. Več informacij lahko pridobite tukaj.
  • Raziskava poteka neodvisno in ni del kateregakoli političnega ali komercialnega interesa.
  • Z izpolnjevanjem vprašalnika lahko prenehate kadarkoli.